SURUÇ ORTAK MAKİNE KULLANIM PROJESİ
 
Projenin Amacı: Sulamaya yeni açılan Suruç ovasındaki çiftçilere yeni tarım tekniklerinin öğretilmesi ve yeni tarım makinelerinin tanıtımı ve kullanımının sağlanması ile küçük çiftçilerin makine satın alma yerine istediği tarımsal işlemi zamanında, ekonomik ve kaliteli bir biçimde yapabilme imkanının oluşturulması.
 
 
Proje Gerekçesi: GAP bölgesinde tarımsal mekanizasyon araçları sayı ve çeşitlilik bakımından yetersizdir. Sulu tarımsal üretim ise toprak işlemeden, hasat ve ürün değerlenmesine kadar geçen süreçte pek çok alet ve makine kullanımı gerektirmektedir. Ancak çiftçilerin mali yetersizliği veya makine alımının ekonomik olmaması makine kullanımını sınırlayan önemli bir etkendir. Bu durumda çiftçilerin Ortak Makine Kullanım Parkından yararlanması en ekonomik çözüm olmaktadır.
 
 
Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesi Suruç pompaj sulaması kapsamında yer alan 72 köy ve 45.682 ha alanda çiftçilik yapan ve Suruç Ziraat Odasına üye çiftçilerdir. Hedef kitle üç aşamada değerlendirilmiştir.
I. Hedef Kitle: İlk etapta sulamaya açılacak 9 pilot köyde bulunan 3.527 ha alanda çiftçilik yapan Suruç Ziraat Odasına üye kaydı bulunan çiftçiler.
II. Hedef Kitle: Devamında sulamaya açılacak 32 köyde bulunan 17.000 ha alanda çiftçilik yapan Suruç Ziraat Odasına üye kaydı bulunan çiftçiler.
III. Hedef Kitle: Suruç Pompaj Sulaması kapsamında 72 köyde bulunan 45.682 ha alanda çiftçilik yapan ve Suruç Ziraat Odasına üye kaydı bulunan çiftçiler.
Proje, başlangıçta 9 pilot köy ve 3.527 ha alandaki bütün çiftçileri kapsayacak fakat 1 ila 50 da arasında işletme büyüklüğüne sahip ve tarımsal danışmanlık hizmeti alan çiftçilere öncelik sağlanacaktır.
Pilot köyler: Ölçektepe, Karahöyük, Kızılhöyük, Yurtçiçeği, Saygın, Yoğurtçu, Ekili, Karadut ve Bilge köyleridir.
 
 
Projenin Beklenen Sonuçları (Proje Çıktıları):
  • Çiftçi edinemediği alet/ekipman ve makine veya edinmesinin ekonomik olmadığı durumlarda ihtiyaç duyduğu alet/ekipman ve makine hizmetini satın alma imkanına sahip olacaktır.
  • Çiftçi sahip olduğu alet/ekipman ve makinesini kullanmadığı zamanlarda kiralama imkanına sahip olacaktır.
  • Hizmet eğitilmiş operatörler tarafından yürütüleceğinden dolayı hizmet kalitesi yükselecektir.
  • Çiftçilerin ortak hareket etme yeteneklerinin geliştirilmesi ve diğer çiftçi örgütlenmelerine öncülük edecektir.
 
 
 
PROJE KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN ARAÇ VE GEREÇLER
 
 
S/N
Tarım Alet ve Makineleri
Adet
1
Traktör Ön Yükleyicili 110 BG 4WD (Kabinli, klimalı, 4 çeker ve ekstra ince tekerleri ile birlikte)
1
2
Traktör 110 BG 4WD(Kabinli, klimalı, 4 çeker ve ekstra ince tekerleri ile birlikte)
1
3
Döner Kulaklı Pulluk (5 soklu)
1
4
Otomatik Pulluk (5 soklu)
1
5
Kültivatör Yaylı Ağır Tip (11 lİ)
1
6
Kültivatör Yaylı Ağır Tip (13 lü)
1
7
Goble Diskaro Hidrolik Sistemli Çekilir Tip (24 lü)
2
8
Loglu Tapan (4,00 m)
2
9
Rotatiller Ağır Tip  (2,5 m - tarla tipi)
1
10
Rotatiller Hidrolik duyargalı (2 m - Bahçe Tipi)
1
11
Dip Kazan 1’li
1
12
Dip Kazan 3lü
1
13
Pnomatik Ekim Makinesi (Baltalı tip-4 sıralı – çapa bitkileri -gübre depolu )
2
14
Kombine Hububat Ekim Makinesi (25 sıralı- gübre depolu)
1
15
Anıza Ekim Makinesi ( 4 sıralı, çapa bitkileri-Gübre depolu )
1
16
Pnomatik Sırta Ekim Makinesi (4 sıralı – çapa bitkileri -gübre depolu )
1
17
Gübre Serpme Makinesi 1200 lt (Asılır Tip- Çift Diskli)
2
18
Frezeli Sıra Arası Çapa Makinesi ( 5 sıralı - gübre depolu)
2
19
Mısır Silaj makinesi ikili (sıra bağımsız)
1
20
Balya Makinesi (3 ipli - haşbaylı)
1
21
Çayır Biçme Makinesi (1,9 m - tamburlu)
1
22
Römork (4tekerli - 6 ton kapasiteli - devirmeli)
1
23
Tarla Pülverizatörü (asılır tip -16 metre kanat uzunluğu - deposu 800 L.)
2
24
Turbo Atomizer (asılır tip - deposu 600 L)
1
25
Fide Dikim Makinesi ( 4 lü )
1
26
Anız Parçalama ( dikey bıçaklı ) 3m.
1
27
Sırt Yapma Makinası (Takım) 5li
1
28
Sırt Arası Çapa Makinesi 5 li
1
29
Hidolik toprak burgusu (40 cm)
1
30
Selektör 1 ton/h kapasiteli (Mobil)
1
31
Katı gübre dağıtma makinesi 5 m3 kapasiteli
1
32
3" Tamburlu Sulama Makinesi
1
33
Kompresör 500 LT
1
 
 
BAŞVURU FORMU  :
 
 
 
Tarih: ......./……/……….
 
SURUÇ ORTAK MAKİNE KULLANIM PARKI İŞLETMESİ
ÇİFTÇİ TALEP FORMU
 
 
Çiftçi Bilgileri:
Adı Soyadı:
Telefon:
Köyü:
Talep Edilen Hizmetin Bilgileri:
Yetiştiriciliği yapılan veya yapılacak olan ürün: …………………………………………..
Hizmet edilecek alan: …………da (dekar)
Arazinin Bulunduğu Köy ve Mevki Bilgisi: ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….......
 
Önemli Bilgiler:
  • Öncelikle çiftçilerden ön talep toplanacak ve daha sonra kesin kayıt yapılacaktır.
  • Çiftçinin talep ettiği hizmetin tarihi ile başvuru tarihi arasında en az 15 gün olmalıdır.
  • Sorumlu mühendis yapılan taleple ilgili çiftçiye olumlu veya olumsuz 3 iş günü içinde bilgi verecektir.
  • Taleplerin mevcut makine park kapasitesi ve işletme programlarına uyması durumunda,  çiftçiye sağlanacak hizmetin ücreti, proje kapsamında açılacak olan bir banka hesabına yatırıldıktan sonra kesin kayıt gerçekleştirilecektir.
  • Çiftçiler 6 temel üründe (Buğday, II.Ürün Mısır, Pamuk, Yonca, Sebze ve Bahçe) paket hizmet alabileceklerdir. Paket hizmet almak isteyen çiftçiler Ek belge doldurarak yapılacak iş ve işlemlere onay verecektir.
  • Paket hizmet almak istemeyen çiftçiler, hangi üründe, hangi hizmetlerden faydalanmak isteğini belirtecektir. Bununla ilgili Ek belge dolduracaklardır.
 
             Teslim Alan                                                                                   Çiftçi
 
Adı Soyad: ……………………..                                    Adı Soyadı: ……………………..
 
İmza: …………………………..                                     İmza: …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
NOT: Başvurular İlçe Tarım Müdürlüğü ve Suruç Ziraat Odası Başkanlığı'nda yapılmaktadır. İlgililere duyurulur.