KAYMAKAMLIĞIMIZ İLÇEDE İLK DEFA UYGULANACAK  YENİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATTI..
 
Suruç İlçesinde, okul ve okul öncesi çağdaki çocukların ders çalışabilecekleri, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabileceği Çocuk Gelişim Merkezi oluşturulacak; çocukların bilişsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
 
“SURUÇ GAP- CHEETOS ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’’ PROJESİ
 
Çocuk Gelişim Merkezlerinde 04-06 ve 07-14 yaş grubundaki çocuklar için erken çocukluk aktiviteleri, eğitim, sanat, kültür ve spor faaliyetleri gibi aktif yaşamı destekleyen farklı programlar ve etkinlikler düzenlenecek.  Merkezlerde yürütülen programlar dahilinde çocuklara, bireysel ilgi gösterilirken, çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve destek olunması konularında ailelere danışmanlık hizmeti verilecek.
 
 
  • Proje Kapsamında Çocuk Gelişim Merkezi binasının oluşturulacak ve faaliyetlerin yürütüleceği merkez haline getirilecek.
  • Çocuk Gelişim Merkezinin gerekli alet ve ekipmanla donanımının sağlanacak.
  • Söz konusu merkezde, çocuklara yönelik sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif programların geliştirilmesi ve yürütülmesi sağlanacak.
  • İhtiyaç duyulacak diğer programların geliştirilmesi ve uygulanması gerçekleştirilecektir.
 
Temel olarak ‘’Çocuk’’ ve ‘’Gelişim’’ kavramalarını birlikte düşünülüyor. Bakış açımız; çocuk gelişiminin tüm aktörleri  (Aile, Okul, Çevre, Akran Vb.) ile modern ve bütüncül bir yaklaşım tarzı benimseniyor.
 
2016 Yılı itibariyle  85.193 çocuğun doğrudan ve 191.093 çocuğun da dolaylı yararlandığı GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ile okul öncesi ve okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri, rehberlik faaliyetleri, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri aynı zamanda bilgisayar ve yabancı dil eğitimi gibi bazı ek eğitim olanaklarından faydalanabilmeleri sağlanıyor.